7 กิจกรรมควรเลี่ยง ถ้าไม่อยากเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วเกินไป

การรักษาสมรรถภาพทางเพศเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีระหว่างคู่รัก แต่บางครั้งกิจกรรมบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศของเราได้ ดังนั้น…